Burundi Flag Burundi Bwacu "Burundi Bwacu" is the National Anthem of Burundi. In Lundy, the Catholic priest Jean-Bapt...

Burundi Bwacu

burundi_flag

Burundi Flag

Burundi Bwacu

"Burundi Bwacu" is the National Anthem of Burundi. In Lundy, the Catholic priest Jean-Baptiste, edited by Mark Barengayabo in 1962, was adopted for independence in 1962 by a group of writers led by Jean-Baptiste Ntahokaya.


Kirundi Language

|

English Translation

1.

Burundi bwacu, Burundi buhire, Shinga icumu mu mashinga, Gaba intahe y'ubugabo ku bugingo. Warapfunywe ntiwapfuye, Warahabishijwe ntiwahababuka.
|

1.

Burundi is a soft country. People with respectable intentions for independence sit at the concerts. This is their master because it hurts and hurts.

2.

Uhagurukana, Uhagurukana, Uhagurukana ubugabo burikukira. Komerwa amashi n'amakungu, uhabwe impundu n'abawe, Isamirane mu mashinga, Isamirane mu mashinga.
|

2.

Over time, you proudly go to a free country, meet peoples and honor sons and daughters.

3.

Burundi bwacu, ragi rya basokuru, Ramutswa intahe n'ibihugu, Ufatanije ishaka n'ubuhizi; Vuza impundu wiganzuye uwakuganza uwakuganza.
|

3.

Tell me your name in outer space Burundi, a sacred heritage recognized as a viable independent government. Have courage and respect you too. Bring back the glory of freedom.

4.

Burundi bwacu, nkora mutima kuri twese, Tugutuye amaboko, umutima n'ubuzima, Imana yakuduhaye ikudutungire. Horana ubumwe n'abagabo n'itekane. Sagwa n'urweze, sagwa n'amahoro meza.
|

4.

Our Burundi, worthy of our weakest love,swears to you for serving noble hands and hearts.May God, who has given you to us,become a place of unity of peace, joy, and prosperity.